Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

Hlavní modul

Stav: Všechny funkce uvedené na této stránce by měly fungovat, ale API se stále aktivně vyvíjí a může se kdykoli změnit. Upozornění na změny získáte přihlášením se k e-mailové konferenci mediawiki-api-announce.

Chybné požadavky: Pokud jsou do API zaslány chybné požadavky, bude vrácena HTTP hlavička s klíčem „MediaWiki-API-Error“ a hodnota této hlavičky a chybový kód budou nastaveny na stejnou hodnotu. Více informací najdete v dokumentaci.

Parametry:
action

Jaká akce se má provést.

Jedna hodnota: block, checktoken, clearhasmsg, compare, createaccount, delete, edit, emailuser, expandtemplates, feedcontributions, feedrecentchanges, feedwatchlist, filerevert, help, imagerotate, import, login, logout, managetags, mobileview, move, opensearch, options, paraminfo, parse, patrol, protect, purge, query, revisiondelete, rollback, rsd, setnotificationtimestamp, stashedit, tag, tokens, unblock, undelete, upload, userrights, watch
Implicitní hodnota: help
format

Formát výstupu.

Jedna hodnota: dbg, dbgfm, dump, dumpfm, json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, txt, txtfm, wddx, wddxfm, xml, xmlfm, yaml, yamlfm
Implicitní hodnota: jsonfm
maxlag

Maximální zpoždění lze použít, když je MediaWiki nainstalováno na cluster s replikovanou databází. Abyste se vyhnuli zhoršování už tak špatného replikačního zpoždění, můžete tímto parametrem nechat klienta čekat, dokud replikační zpoždění neklesne pod uvedenou hodnotu. V případě příliš vysokého zpoždění se vrátí chybový kód „maxlag“ s hlášením typu „Waiting for $host: $lag seconds lagged“.
Více informací najdete v příručce.

smaxage

Nastaví hlavičku s-maxage na uvedený počet sekund. Chyby se nekešují nikdy.

Implicitní hodnota: 0
maxage

Nastaví hlavičku max-age na uvedený počet sekund. Chyby se nekešují nikdy.

Implicitní hodnota: 0
assert

Pokud je nastaveno na „user“, ověří, že je uživatel přihlášen, pokud je nastaveno na „bot“, ověří, že má oprávnění „bot“.

Jedna hodnota: user, bot
requestid

Libovolná zde uvedená hodnota bude zahrnuta v odpovědi. Lze použít pro rozlišení požadavků.

servedby

Zahrnout do odpovědi název hostitele, který požadavek obsloužil.

curtimestamp

Zahrnout do odpovědi aktuální časové razítko.

origin

Pokud k API přistupujete pomocí mezidoménového AJAXového požadavku (CORS), nastavte tento parametr na doménu původu. Musí být součástí všech předběžných požadavků, takže musí být součástí URI požadavku (nikoli těla POSTu). Hodnota musí přesně odpovídat jednomu z původů v hlavičce Origin:, takže musí být nastavena na něco jako http://en.wikipedia.org nebo https://meta.wikimedia.org. Pokud parametr neodpovídá hlavičce Origin:, bude vrácena odpověď 403. Pokud parametr odpovídá hlavičce Origin: a tento původ je na bílé listině, bude nastavena hlavička Access-Control-Allow-Origin.

uselang

Jazyk, který se má použít pro překlad hlášení. Seznam kódů lze načíst z action=query&meta=siteinfo se siprop=languages, nebo zadejte „user“ pro použití předvoleného jazyka aktuálního uživatele či „content“ pro použití jazyka obsahu této wiki.

Implicitní hodnota: user
Příklady:
Nápověda k hlavnímu modulu
api.php?action=help
Veškerá nápověda na jedné stránce
api.php?action=help&recursivesubmodules=1
Oprávnění:
writeapi
Používání zapisovacího API
Uděleno skupinám: all, user, bot
apihighlimits
Používání vyšších limitů v API dotazech (pomalé dotazy: 500, rychlé dotazy: 5000). Limity pro pomalé dotazy se vztahují i na vícehodnotové parametry.
Uděleno skupinám: bot, sysop

Zásluhy

Vývojáři API:

  • Roan Kattouw (hlavní vývojář září 2007–2009)
  • Viktor Vasiljev
  • Bryan Tong Minh
  • Sam Reed
  • Jurij Astrachan (tvůrce, hlavní vývojář září 2006–září 2007)
  • Brad Jorsch (hlavní vývojář od 2013)

Své komentáře, návrhy či dotazy posílejte na mediawiki-api@lists.wikimedia.org nebo založte chybové hlášení na https://phabricator.wikimedia.org/.